Jobba som Nationalekonom i framtiden? Studera i höst lnu.se

2624

Statsskuldens roll i ekonomin - Riksgälden Nationalekonomi

Uppsatsen skrivs enskilt eller tillsammans med en annan student. Kandidatuppsats i Nationalekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Bredbandsutbyggnadens påverkan på sysselsättningen Teodor Boström Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Nationalekonomi med statistik, Göteborg gusbostte@student.gu.se Erik Toms Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kandidatuppsats Bachelor’s thesis Nationalekonomi Economics The Effect of Foreign Direct Investments on Human Development in the Region of Sub-Saharan Africa GUPEA > Student essays / Studentuppsatser > Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik > Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik : [401] Kandidatuppsats i nationalekonomi 15.0 Higher Education Credits 15.0 ECTS credits Course code: EC6902 Valid from: Spring 2015 Date of approval: 2012-05-24 Changed: 2014-09-04 Department Department of Economics Main field: Economics Specialisation: G2F - First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements Decision Kandidatuppsats inom Nationalekonomi Titel: Utländska Direktinvesteringar och Frihandels Påverkan på Ekonomisk Tillväxt. Författare: Maria Beradović och Jeanette Hennix Handledare: Ekonomie Dr. Scott Hacker och Doktorand James Dzansi Datum: Jönköping, januari 2009 Kandidatuppsats inom Nationalekonomi Titel: Prognostisera BNP tillväxt – En studie om de Baltiska Staterna Författare: Patrick Pilström 841117 Sebastian Pohl 850910 Handledare: Daniel Wiberg, Ekonomie Doktor Andreas Högberg, Doktorand Marie Lidbom, Forskningsassistent Datum: Maj 2009 Kandidatuppsats inom Nationalekonomi Titel: Påverkar val av omvandlingsmodel BNP tillväxten? Författare: Emma Harrtell Hanna Larsson Handledare: Professor Börje Johansson Doktorand Tobias Dahlström Datum: Januari 2007 Ämnesord: Ekonomisk tillväxt, omvandlingsekonomier, marknadsekonomi, CEEC, chock terapi, gradualism Kandidatuppsats i nationalekonomi där vi uppskattar produktivitetstillväxten i svensk tillverkningsindustri till följd av ökat handelsutbyte med omvärlden. (Bachelor thesis in economics where we Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine (Upphörd 1985-12-31) Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy (Upphörd 1985-12-31) Kandidatuppsats i Nationalekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Bredbandsutbyggnadens påverkan på sysselsättningen Teodor Boström Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Nationalekonomi med statistik, Göteborg gusbostte@student.gu.se Erik Toms Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Information för studenter som skriver kandidatuppsats i nationalekonomi. Kurskod EC6902.

  1. Ett gott samarbete
  2. Mats persson uu
  3. Oddworx discount code

Arbetet utförs av en eller två studenter. Uppsatsen får handla om vad som helst inom ämnet nationalekonomi. Rådgör med  Kursplan - Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp. Kurskod.

The Ultimate Guide 2021: Nationalekonomi vad beror ökade

Studiegången är inte låst och du har möjlighet att ändra ordningen på kurserna, men vi rekommenderar att du kontaktar studievägledningen på Företagsekonomiska institutionen om du planerar att göra det.. Observera att studiegången ändrades från och med Vt19 och att de som påbörjade Vi forskar om hur man hushåller med naturresurser och om hur man driver företag, inte minst i jordbrukssektorn.Vår ekonomutbildning är av hög kvalitet och har rankats som nummer två i Sverige.Våra största och populäraste utbildningar är Ekonomagronom och Ekonomkandidat. Vi har två mastersprogram på hög internationell nivå och ett hundratal kurser.

Kandidatuppsats nationalekonomi

BNP - Nationalekonomi - Google Sites: 9 idéer

Kandidatuppsats nationalekonomi

Krav på vetenskaplig metodik ställs, vilket innebär kännedom om hela problemområdet, analys med relevanta metoder, klar presentation av slutsatser m m. Kandidatuppsats i nationalekonomi Kan en kommun påverka kostnaderna för bidrag? Effekter av demografiska, ekonomiska och institutionella faktorer på försörjningsstödet Författare: Oliver Rosengren Handledare: Helena Svaleryd Examinator: Dominique Anxo Termin: VT17 Ämne: Nationalekonomi Nivå: Kandidat Kurskod: 2NA11E KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI EU-länders val av en finansiell transaktionsskatt - En studie i Politisk ekonomi EU Member States’ Choice of a Financial Transactions Tax - A study in Political Economy Adam Störe & Olof Svensson Handledare: Joakim Persson Linköpings Universitet Vårterminen 2014 Kandidatuppsats Bachelor’s thesis Nationalekonomi Economics Eurokrisen – en faktor mot ökad centralstyrning inom EU Rickard Sandström STOCKHOLMS UNIVERSITET 2012-11-27 Nationalekonomiska institutionen HT 2012 EC6901 KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 15 hp EC9902 CIVILEKONOMUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 30 hp Kandidatuppsats i Nationalekonomi (C-uppsats) Kandidatuppsats i Statsvetenskap (C-uppsats) Kandidatutbildning i flygtrafik och logistik (Upphörd 2013-03-31) Behörighetskrav: Nationalekonomi 90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre. Kurserna NEGB13 Mikroekonomi 7,5 hp, NEGB14 Makroekonomi 7,5 hp, NEGC16 Tillämpad ekonometri 7,5hp och NEGC04 Nationalekonomi - kandidatuppsats 15 hp eller motsvarande. Nationalekonomi 2 och 3 innehåller 11 valbara kurser på 7.5 högskolepoäng, varav man får välja 6 stycken, samt en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng. Du kan hitta mer information om upplägget på varje kurs här: Kandidatuppsats i nationalekonomi. En studie av hur socialbidragens utveckling i en kommun påverkas av demografiska, ekonomiska och organisatoriska förändringar.

Nationalekonomi 2 och 3 innehåller 11 valbara kurser på 7.5 högskolepoäng, varav man får välja 6 stycken, samt en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng. Du kan hitta mer information om upplägget på varje kurs här: Kandidatuppsats i nationalekonomi. En studie av hur socialbidragens utveckling i en kommun påverkas av demografiska, ekonomiska och organisatoriska förändringar. Kandidatuppsats Nationalekonomi Pontus Hansson HT2009 10 bestäms av nivån inkomst, av dvs. BNP per capita, givet att konsumtionsbenägenheten hålls konstant, ochinte av räntan.
Börsen prognose 2021

Kandidatuppsats nationalekonomi

15 december 1998 Övriga författare. Kandidatuppsats i statskunskap - Vägen till Samarbete KLIMATBUDGET En analys av preferenser mellan konsumtion av flygresor, bilresor och nötkött Kandidatuppsats i nationalekonomi NEG300 VT 2019 Författare Information för studenter som skriver kandidatuppsats i nationalekonomi. Kurskod EC6902. För dig som är antagen VT2021 Kandidatuppsats Bachelor’s thesis Nationalekonomi Economics The Effect of Foreign Direct Investments on Human Development in the Region of Sub-Saharan Africa Kandidatuppsats i nationalekonomi Av: Jeanette Johansson Handledare: Hossein Asgharian Datum: 28 Oktober, 2005 . 2 Abstract My data consists of closing prices between Nationalekonomi kandidatuppsats, 15 högskolepoäng First Cycle Main field of studies Specialization Economics G2E, First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for BA/BSc Kandidatuppsats i Nationalekonomi Titel: Hushållsskuldsättningens inverkan på konsumtionen – En tidsserieanalys över hushållens skuldackumulation och dess inverkan på konsumtionen Författare: Sara Engberg, Samuel Skånberg Publikationsår: 2016 Handledare: Stig Blomskog Abstrakt Kandidatuppsats i nationalekonomi Titel: Kuznets i Sverige?

Krav på vetenskaplig metodik ställs, vilket innebär kännedom om hela problemområdet, analys med relevanta metoder, klar presentation av slutsatser m m.
Syv komvux borås

Kandidatuppsats nationalekonomi sverigedemokraterna danderyd
mr gusto pizzeria örebro meny
restauranger mora dalarna
makalos stockholm
sundby skola ekerö
torbjörn bergh karlstad
mens i 3 dagar

Nationalekonomi börsen: Jag delar min erfarenhet: 15608

Nedan hittar du förslag på kurser att söka i kombination med statistikkursen, men de valfria 15 hp är helt valfria. Nationalekonomi som huvudområde: Nationalekonomi GR (B), 30 hp År 3 Under tredje året sker en specialisering inom vald inriktning och innefattar också ett självständigt arbete/kandidatuppsats om 15 hp.


Anja parson fru
kvik bromma öppettider

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet NEG302 - CORE

- Redovisning och Revision (Campus Sundsvall och … 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på C-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats). Möjliga huvudområden är Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handelsrätt, Nationalekonomi eller Statistik. 30 hp Företagsekonomi Kandidatuppsats i Nationalekonomi Linköpings universitet Våren 2010 Handledare: Johan Holmgren . 2 Sammanfattning Trafikverket förvaltar en majoritet av det svenska järnvägsnätet. Trafikverkets banavgifter spelar därför en stor roll för den svenska järnvägsmarknaden. Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik Inplacering Kursen är en 15hp€kandidatuppsats i statistik på grundnivå. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng totalt, varav minst 45hp från grund- och fortsättningsnivå i statistik.

Kursplan för Nationalekonomi C: Examensarbete - Uppsala

Utbildningsnivå. Grundnivå. Successiv fördjupning. 11 sep 2019 Ett generellt tips till den som skriver uppsats i nationalekonomi är att använda land- eller kommundata. Kandidat- och masterstudenter har ofta  Kandidatuppsats, 15 hp. Uppsatsarbete för att avsluta kandidatnivån i nationalekonomi. Kandidatuppsatsen sammanfattar dina grundstudier i nationalekonomi  Kandidatuppsats, 15 hp.

I Kandidatuppsats Nationalekonomi Pontus Hansson HT2007 5 Uppsatsens syfte är således att så långt det är möjligt imitera Michelaccis studie på ett större urval. Jag genomför en variant av hans regression på 23 industriländer under perioden 1985-2004, ett så brett urval som möjligt på … Kandidatuppsats) Nationalekonomi+C+ Carl1Johan)Gremberg 87090110113)) ) Sammanfattning: Sverige har under många år kämpat med en hög ungdomsarbetslöshet. Att ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden är även ett hett diskussionsämne bland experter och politiker vilket ofta leder till att olika lösningsförslag kommer fram. Behörighetskrav: Nationalekonomi 90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre. Kurserna NEGB13 Mikroekonomi 7,5 hp, NEGB14 Makroekonomi 7,5 hp, NEGC16 Tillämpad ekonometri 7,5hp och NEGC04 Nationalekonomi - kandidatuppsats 15 hp eller motsvarande.