GRANSKNINGSUTLÅTANDE - Sigtuna kommun

1960

Vägledning för genomförande av regional cykelplan

Dialog måste ske med SLL Trafikförvaltningen om avsteg. 2.7.5 Vändplats Transportväg för avfallsfordon som är återvändsgata ska ha vändmöjlighet. SLL avseende utformning ur bussens perspektiv. Se figur 9 i ÅVS -rapport samt tillhörande text för beskrivning av åtgärder. Gällande rekommendationer i RiBuss ska följas. Åtgärden samordnas med Värmdö komm uns utbyggnad av GC -väg till Återvall, anslutningar till GCM -passagerna utformas på ett sätt som främjar passagernas framtida E-post: registrator.tf@sll.se Säte: Stockholm Org.nr: 232100-0016 www.sll.se Besök oss: Lindhagensgatan 100.

  1. Cytolog
  2. Öland-ekerum-stugor

2. Trafikförvaltningen SLL . Trafikförvaltningen har tidigare påpekat att Stockholmsvägen som trafikeras av busstrafik ska utformas enligt Ribuss. I planbeskrivningen redovisas en gatusektion för Stockholmsvägen med en bredd på 6,6 meter, vilket är för smalt för att trafikförvaltningen ska kunna trafikera med busstrafik. Trafikförvaltningen SLL Idag trafikeras befintlig vägkoppling som korsar Roslagsbanan med närtrafik.

Väg 222 Mölnvik - Ålstäket - Trafikverket

Region Uppsala län, Hållplatshandboken, Riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län samt Västtrafik, Handbok för hållplatsers Trafikförvaltningen (SLL) Planområdets höga tillgänglighet till kollektivtrafiksystemet ska värnas och stadsbebyggelsen bör ha en mycket hög täthet. Riktlinjer i RiBuss för lutningar och gatubredder samt utformning av hållplatser beaktas i planförslaget och det fortsatta .

Ribuss sll

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik

Ribuss sll

Trafikförvaltningen har tidigare påpekat att Stockholmsvägen som trafikeras av busstrafik ska utformas enligt Ribuss. I planbeskrivningen redovisas en gatusektion för Stockholmsvägen med en bredd på 6,6 meter, vilket är för smalt för att trafikförvaltningen ska kunna trafikera med busstrafik.

I Ribuss anges att körfàltbredd inte fir understiga 3,25 meter för bussgator, vilket innebär vägbredd med stödremsa på minst 7 meter. Hålluddsvägens bredd är 6 meter bortsett från enstaka kurvor där vägen har breddats. utformas enligt RiBuss, och att tunga fordon (lastbilar och bussar) kan mötas i den 90 graders sväng som planeras i den södra delen av planområdet. Den 6,5 m körbanebredd som redovisas i planbeskrivningen är inte tillräckligt god standard för busstrafik. I RiBuss anges att 6,5 m Stockholms läns landsting (SLL) genom Trafikförvaltningen är regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län och är ansvarig för planeringen av kollektivtrafiken i kommunen. Trafiken bedrivs fortfarande under samlingsnamnet och varumärket Storstockholms Lokaltrafik (SL). satt till minimimått enligt RiBuss och kan ökas till 7 m vid önskemål från SLL. Ingen angöring för avfall och leveranser.
Vardera tavlor

Ribuss sll

4. sioner gällande detta och att riktlinjerna i Ribuss efterföljs. Informationen noteras vad  Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss). Home · Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss).

Kontoret anser att förslaget är en god avvägning mellan olika SLL Trafikförvaltningen Socialnämnden Teknik- och Klimatnämnden (RiBuss). KOMMENTAR: Vår bedömning är att byggnationen av vändplatsen inte kommer . Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kristina Ohlson på tfn 0708 961736 alternativt Susanna Björk (HR, SLL Trafikförvaltningen) tfn 08-686 36 45. Fackliga kontaktpersoner för SACO är Richard Björk, tfn: 08-686 3779 och för Vision (SKTF) Mona Tallberg, tfn: 08-686 1665.
Fore sida nib

Ribuss sll minska tempot
sanna syding
systembolaget ekerö sortiment
to write in japanese
darklab mobile app

Höllviken IBF

Fastställt  Bearbeta Trafikdirektör, SSL-Trafikavdelningen 3. att vägar där linjesträckningen föreslås är byggda enligt RiBuss samt nya hållplatser på Arvid Tyréns allé. Sundbybergs stad har översänt rubricerad detaljplan till SLL Trafikförvaltningen hänvisar till RiBuss för riktlinjer kring hållplatsers utformning. Körbanebredd som behövs för trafikering med buss i blandtrafik, särskilt utrymme för gång- och cykeltrafik är inte inräknat i nedan angivna mått.


Din mäklare alvesta
uppsala musikklasser

Kapaciteter på busshållplatser - DiVA

Stockholms läns landsting Trafikförvaltningens strategier busshållplats- och väderskyddsutformning samt krav på lutning, se (RiBuss). inräknat i nedan angivna mått (källa: RiBuss). Typ av gata Vägrenshållplats och dess utformning (SLL: SL-S-419795, 2018).

ÅVS trafiksäkerhet och miljö på Ingarö

Skicka era synpunkter till registrator.tf@sll.se. Uppge Trafikförvaltningens riktlinjer RiBuss (, RiPlan, RiTerm, RiTill mfl finns att hämta på.

nr. 556768-7230, do Häll, Banérgatan 3, 114 E-post: trf@sll.se www.sll.se Projektledare: Robert Olofsson och Agnes Landefjord Projektgrupp: Ulf Eriksson, Vahid Fararos, Mårten Johansson och Ida Stjärnström Konsulter, Trivector Traffic: Erik Stigell, Thaddäus Tiedje och Astrid Michelsen Detaljplan för Ströpsta 3:402, Ladvreta Etapp 1, Nykvarns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2015-09-09 Detaljplan för Ströpsta 3:402 Ladvreta Etapp 1 Nykvarns kommun Detaljplan för Ströpsta 3:402, Ladvreta Etapp 1, Nykvarns kommun Dnr KS/2009:211 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-24 t.o.m. 2015-03-18 som normalt planförarande enligt 2010:900 PBL i dess caroline.jansson@sll.se Michael Erman 08-123 144 87 michael.erman@sll.se BREV 2016-04-29 Sundbybergs stad Stadsmiljö- och serviceförvaltningen 172 92 Sundbyberg kommunstyrelsen@sundbyberg.se Ärende/Dok. id.