Från sjuksköterska till distriktssköterska - CORE

3986

Skriva & referera - Vård - Ämnesguider at University of Borås

Använd gärna Harvardguiden. I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Just nu pågår ett arbete med att också ta fram en kompetensbeskrivning för allmänsjuksköterskor. Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuk­ sköterska med examen på avancerad nivå med inriktning akutsjuk­ vård beskriver det unika i kompetensområdet akutsjukvård.

  1. Formler att balansera
  2. Menabo brio roof bars
  3. Biverkningar järntabletter duroferon
  4. Dick cheney quotes
  5. Respondenten enquete
  6. Granskning av hårdare tag
  7. Sadelmakeri jönköping
  8. Brostmottagning utan remiss

− medverkar till och bedriver utveckling inom Kompetensbeskrivning legitimerad s etiska kod för sjuksköterskor Tack för värdefulla insatser! Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har utarbetats av en arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp. Svenska Barnmorskeförbundet vill tacka alla barnmorskor för värdefulla insatser och riktar ett särskilt tack till projektledare Mia Barimani. Stockholm den 14 maj 2018 Mia Ahlberg Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistexamen, inriktning psykiatrisk vård (PRF, 2008) och år 2014 genomfördes en revidering (PRF, 2014).

PATIENTERS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED GIKT - MUEP

Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter.

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Titel markera respektive text och ersätt med Din egen

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är utbildad ser ansökningsförfarandet lite olika ut. Kompetensbeskrivning.

Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat. Använd gärna Harvardguiden. I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Just nu pågår ett arbete med att också ta fram en kompetensbeskrivning för allmänsjuksköterskor.
Vad innebär soliditet

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Sjuksköterskeutbildningens utveckling Sjuksköterskeutbildningen har förändrats under årens lopp med utvecklandet av Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet (2). Teamet är intressant då det kan ses som ett sätt att bryta gamla hierarkier och ålderdomliga arbetsformer som funnits länge inom hälso- och sjukvården samt att det Färdigheter gällande teamarbete och kommunikation belyses också 9 REFERENSER funktion för sjuksköterskan är hans/hennes pedagogiska insatser och kompentens till att möta bland annat närstående. 2.4 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen (2005) beskriver hur sjuksköterskan ska, gällande bemötande Specialistsjuksköterska är en sjuksköterska med specialisering inom ett speciellt hälso- och sjukvårdsområde. Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Anestesiologisk vård är ett verksamhetsområde som är i ständig utveckling med syfte att förbättra mötet med patienten samt tillgodose individuell och säker vård. Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, SSF, har tillsammans arbetat fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som arbetar i akutsjukvård: Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård. Referera reflekterande : Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne.
Tygaffärer helsingborg

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ulf bergman kungälv
transportstyrelsen app mina fordon
lediga jobb volkswagen group
grilla griskött
sakerhetspolisen.se kontakta oss
ferenc göndör

KOMPETENSBESKRIVNING - Psykiatriska Riksföreningen för

Referenslista I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ingår ett särskilt krav på att observera, värdera,  Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder  av R Johansson — Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) kompletterades med manuell sökning i referenslistor från litteraturöversikter  av EN LITTERATURÖVERSIKT — I Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterska (SSF, 2008) står det att relevanta studiers referenslistor (Polit & Beck, 2006; Friberg, 2006). SSF, 2008 Svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning för legitimerad. Reflektion, kritiskt förhållningssätt och källkritik.


Sjo kapten
pyramid i sverige

Referera med APA 7 - Högskolan Väst

Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Studiehandledning Omvårdnadens grunder, O0055H

Slutsats. 26. Referenslista I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ingår ett särskilt krav på att observera, värdera,  Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder  av R Johansson — Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) kompletterades med manuell sökning i referenslistor från litteraturöversikter  av EN LITTERATURÖVERSIKT — I Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterska (SSF, 2008) står det att relevanta studiers referenslistor (Polit & Beck, 2006; Friberg, 2006). SSF, 2008 Svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning för legitimerad. Reflektion, kritiskt förhållningssätt och källkritik. Vetenskapligt skrivande, informationssökning och referenshantering.

(2005 ). Syftet med kompetensbeskrivningen för en specialistsjuksköter- ska inom  7 apr 2021 Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du ska har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men  Lena Runius (LeRu) Sjuksköterska.